ChemWEB.czchemie
 
Výrobky InfoSystém Kontakt

     

   
Strom sekcí katalogu firem
Výrobci, distributoři  Prodejci  Služby, aplikace tisk1 - Výrobci, distributoři
                  4 - Laboratorní vybavení
                                    8 - Chemikálie a chemické látky @
                                    173 - Laboratorní nástroje a potřeby @
                                    174 - Laboratorní plasty @
                                    175 - Laboratorní sklo a porcelán @
                                    177 - Laboratorní váhy a předvážky @
                                    178 - Zkušební a testovací zařízení @
                                    179 - Laboratorní pece @
                                    180 - Laboratorní nábytek a zařízení @
                                    181 - Laboratorní přístroje a technika @
                                    182 - Laboratorní software @
                                    183 - Měřící a regulační technika @
                  21 - Průmyslová chemie
                                    186 - Anorganické látky a chemikálie @
                                    187 - Organické látky a chemikálie @
                                    188 - Uhlovodíky a jejich deriváty @
                                    189 - Heterocyklické sloučeniny @
                                    190 - Průmyslová hnojiva - agrochemie @
                                    191 - Pryskyřice a kaučuk @
                                    192 - Sklo, keramika a porcelán @
                                    193 - Chemická činidla @
                                    194 - Plasty - plastové výrobky @
                                    195 - Technické a topné plyny @
                                    196 - Asfalt, asfaltové výrobky @
                                    197 - Galvanochemie @
                                    198 - Filtrace, filtrační materiály @
                                    199 - Protikorozní přípravky @
                                    200 - Čisticí a odmašťovací přípravky @
                                    201 - Fotochemie @
                                    202 - Průmyslová vlákna a chemické tkaniny @
                                    203 - Chladiva, chladící kapaliny @
                                    204 - Pryž, výrobky z pryže @
                                    205 - Pesticidy, herbicidy, fungicidy @
                                    206 - Maziva, mazací přípravky @
                                    207 - Vazelíny, parafíny a vosky @
                                    208 - Ropná paliva a aditiva @
                                    209 - Autochemie @
                                    210 - Deratizace, dezinsekce a desinfekce @
                                    211 - Bazénová chemie @
                                    220 - Čistící a odmašťovací přípravky @
                                    354 - Buničina a celulóza @
                                    361 - Obaly @
                                    363 - Technická chemie ostatní @
                  213 - Potravinářská chemie
                                    241 - Potravinářská barviva a aromata @
                                    242 - Konzervační přípravky @
                                    243 - Potravinářské oleje a tuky @
                                    244 - Škroby a dextriny @
                                    245 - Koření, dochucovací přísady a směsi @
                                    246 - Potravinářská sladidla @
                                    247 - Nápojové koncentráty @
                                    249 - Vitamíny, minerály a enzymy @
                                    250 - Zdravá výživa a dietní přípravky @
                                    251 - Léky a léčiva @
                                    252 - Průmyslová krmiva @
                                    253 - Potravinářský líh @
                                    349 - Potravinářská chemie - ostatní @
                  214 - Stavební chemie
                                    258 - Cementy, vápna, sádry @
                                    259 - Omítky, malty, stěrky, potěry @
                                    260 - Pojiva a plniva @
                                    261 - Podkladní a penetrační prostředky @
                                    262 - Bitumenové výrobky @
                                    263 - Polystyren a PUR materiály @
                                    264 - Sklo a skelná vlákna @
                                    265 - Minerální taveniny a vlákna @
                                    266 - Sádrokarton @
                                    267 - Stavební plasty @
                                    268 - Hydroizolace staveb @
                                    269 - Tepelné izolace @
                                    270 - Stavební fólie @
                                    271 - Lepidla, tmely, pěny a chemické kotvy @
                                    272 - Spárovací hmoty @
                                    273 - Izolační nátěry a stěrky @
                                    274 - Ochranné a sanační prostředky @
                                    275 - Technické textilie @
                                    337 - Stavební chemie ostatní @
                  215 - Barvy a laky
                                    276 - Interiérové malby a barvy @
                                    277 - Fasádní barvy a nátěry @
                                    278 - Protikorozní nátěry a přípravky @
                                    279 - Akrylátové barvy, laky, emaily @
                                    280 - Syntetické barvy, laky, emaily @
                                    282 - Vodou ředitelné barvy, laky, emaily @
                                    283 - Olejové a fermežové barvy, laky, emaily @
                                    284 - Nitrocelulózové barvy, laky, emaily @
                                    285 - Polyuretanové barvy, laky, emaily @
                                    286 - Epoxidové barvy, laky, emaily @
                                    287 - Chlorkaučukové barvy, laky, emaily @
                                    288 - Barvy a laky silikonové a silikátové @
                                    289 - Nátěrové hmoty asfaltové @
                                    290 - Vypalovací barvy a laky @
                                    291 - Odstraňovače nátěrů @
                                    292 - Hydroizolační nátěry @
                                    293 - Ředidla, tužidla a tvrdidla @
                                    294 - Mořidla, lazury a vosky @
                                    295 - Práškové barvy a pigmenty @
                                    296 - Antigraffiti @
                                    297 - Autolaky @
                                    300 - Smalty a glazury @
                                    301 - Textilní barvy @
                                    302 - Tiskařské barvy @
                                    303 - Sanační a penetrační nátěry @
                                    304 - Tmely a lepidla @
                                    305 - Speciální barvy a laky @
                                    306 - Dekorativní omítky @
                                    365 - Malířské potřeby a pomůcky @
                                    366 - Barvy - laky ostatní @
                  216 - Drogerie a bytová chemie @
                                    307 - Bytová chemie @
                                    308 - Prací prášky a prostředky @
                                    309 - Šampony, pěny a mýdla @
                                    310 - Parfémy a toaletní potřeby @
                                    313 - Autokosmetika @
                                    314 - Technická drogerie @
                                    315 - Drogerie - ostatní @
                  217 - Průmyslová zařízení a technika @
                                    219 - Zařízení pro ohřev, chlazení a větrání @
                                    221 - Zařízení pro úpravu vody @
                                    222 - Filtrační a sedimentační technika @
                                    223 - Míchací a třepací systémy @
                                    224 - Zařízení pro oplach a stříkání @
                                    225 - Měřící a regulační technika @
                                    226 - Čerpací technika @
                                    227 - Vypalovací technika @
                                    228 - Sterilizační technika @
                                    229 - Průmyslová automatizace @
                                    230 - Manipulační a skladovací technika @
                                    233 - Vážící technika a systémy @
                                    235 - Zařízení pro povrchové úpravy @
                                    236 - Zásobníky, nádrže a sběrné nádoby @
                                    237 - Technologické celky @
                  218 - Ochranné a bezpečnostní pomůcky
                                    316 - Osobní ochranné pomůcky @
                                    317 - Ochranné pracovní oděvy @
                                    318 - Výstražné prostředky a značení @
                                    319 - Hasící systémy a technika @
                                    320 - Odlučovače, odlučovací technika @
                                    321 - Sorbenty @
                                    322 - Havarijní soupravy a vaky @
                                    323 - Norné stěny a vzdouvací přepážky @
                                    324 - Sběrné nádoby - záchytné vany @
                                    325 - Lékárničky @

2 - Prodejci
                  5 - Laboratorní technika a potřeby
                                    6 - Laboratorní chemikálie a látky @
                                    7 - Laboratorní nádobí @
                                    11 - Laboratorní materiál a pomůcky @
                                    13 - Laboratorní nábytek a vybavení @
                                    15 - Laboratorní přístroje a technika @
                  22 - Průmyslová chemie
                                    23 - Průmyslové chemikálie a suroviny @
                                    29 - Chemické výrobky @
                                    42 - Hnojiva a zemědělská chemie @
                                    45 - Ropa, ropné produkty a aditiva @
                                    51 - Obaly, obalové materiály @
                                    362 - Průmyslová chemie ostatní @
                  47 - Chemie v potravinářství
                                    56 - Potravinářská chemie @
                                    63 - Krmiva a krmné směsi @
                                    73 - Chemie v potravinářství - ostatní @
                  76 - Chemie ve stavebnictví
                                    77 - Stavební chemie @
                                    80 - Stavební prvky a dílce @
                                    82 - Tepelně izolační materiály @
                                    87 - Izolace proti vodě a vlhkosti @
                                    94 - Chemie ve stavebnictví ostatní @
                  95 - Nátěrové hmoty
                                    96 - Nátěrové hmoty pro interiér @
                                    97 - Nátěrové hmoty pro exteriér @
                                    115 - Průmyslové nátěrové hmoty @
                                    124 - Speciální nátěrové hmoty @
                                    125 - Nátěrové hmoty - příslušenství @
                  126 - Drogerie a bytová chemie
                                    127 - Úklidové, čistící a mycí prostředky @
                                    129 - Kosmetika a parfumerie @
                                    133 - Autokosmetika @
                                    134 - Desinfekční chemie @
                                    135 - Drogerie - ostatní @
                  136 - Výrobní zařízení a technika
                                    137 - Klimatizace, chlazení a ohřev @
                                    138 - Destilace - deionizace @
                                    139 - Úprava vody @
                                    140 - Filtrace - sedimentace @
                                    141 - Míchání - třepání @
                                    142 - Oplach - stříkání @
                                    143 - Měření - regulace @
                                    144 - Čerpání, průmyslová čerpadla @
                                    145 - Povrchové úpravy @
                                    146 - Sterilizace @
                                    147 - Automatizace průmyslových procesů @
                                    148 - Manipulace a skladování @
                                    232 - Vážení, dávkování a měření @
                                    238 - Kontejnery a nádrže @
                                    342 - Technologické celky @
                  162 - Ochranné a havarijní prostředky
                                    163 - Ochranné pracovní a bezpečnostní prostředky @
                                    166 - Protipožární systémy a technika @
                                    167 - Havarijní prostředky a systémy @

3 - Služby, aplikace
                  20 - Laboratorní služby a rozbory @
                  65 - Výzkum a vývoj @
                  66 - Služby v oblasti systémů řízení @
                  67 - Poradenská a konzultační činnost @
                  68 - Znalci a odhadci v oboru chemie @
                  69 - Měření a regulace @
                  70 - Analýza a kontrola @
                  72 - Zkušebnictví @
                  150 - Povrchové úpravy - povlaky @
                  151 - Čištění - předúpravy @
                  152 - Odstraňování graffiti @
                  153 - Míchání barev @
                  154 - Průmyslové a technické služby @
                  156 - Odpadové hospodářství @
                  157 - Recyklace @
                  158 - Ekochemie - ekologické služby @
                  159 - Úprava vody @
                  185 - Návrhy a realizace laboratoří @
                  231 - Návrhy a realizace průmyslových provozů @
                  234 - Servis a kalibrace měřidel @
                  239 - Servis laboratorní techniky @
                  240 - SW a internet @
                  326 - Požární ochrana a bezpečnost práce @
                  327 - Přeprava nebezpečných látek @
                  335 - Autodoprava @


(c) 2004 - 2023 ChemWEB.cz
NET21 - webdesign
ChemWEB cz - internetový portál z oblasti chemie